Vedvarende energi
og bedre havmiljø
går hånd i hånd

Hvordan kan man producere fossilfri havmøllestrøm, bæredygtige muslinger og tang i ét og samme havområde? Og hvilke effekter har det på havmiljø og biodiversitet? Det skal et unikt samarbejde mellem danske universiteter og virksomheder finde ud af. Projektet foregår i perioden 2023-2026.

Om WIN@sea

Læs om det 4-årige projekt, som er et samarbejde mellem
danske universiteter og virksomheder.

Mød holdet

Mød nogle af de forskere og virksomheder, der er en
del af holdet bag WIN@sea projektet.

white bird flying above body of water

Advisory Board

Se hvem der er med i WIN@sea følgegruppen, som sikrer vidensdeling mellem projektet og relevante aktører.

OLAMUR

WIN@sea er et af
3 pilotprojekter i det store,
EU-støttede projekt
OLAMUR.