Blog

 • Bøjer og ankre til tanganlæg på plads på Kriegers Flak

  Bøjer og ankre til tanganlæg på plads på Kriegers Flak

  Først i november blev ankre og afmærkningsbøjer til tanganlægget på Kriegers Flak lagt ud – på trods af efterårsvejr med regn, blæst og bølger. Et team fra Danmarks Tekniske Universitet  (DTU), Carapax, Kerteminde Seafarm og Aarhus Universitet (AU) påmønstrede skibet Søløven i Køge Havn tirsdag i uge 44,. Fire store gule farvandsbøjer med hver 3…

  Continue Reading

 • Buoys and anchors for the seaweed farm deployed at Kriegers Flak

  Buoys and anchors for the seaweed farm deployed at Kriegers Flak

  In early November, the anchors and corner buoys for the seaweed farm at Kriegers Flak were deployed – despite autumn rain, wind and waves. A team from the Danish Technical University (DTU), Carapax, Kerteminde Seafarm and Aarhus University (AU) boarded the vessel, Søløven, in Køge Harbour Tuesday in week 44. Four large yellow corner buoys…

  Continue Reading

 • ”Ocean Cooking Classes for Families” at the Kattegatcentre in Grenaa

  ”Ocean Cooking Classes for Families” at the Kattegatcentre in Grenaa

  In September, the Kattegatcentre introduced a new concept called “Ocean Cooking Classes for Families,” focusing on teaching families how to incorporate seaweed and mussels into familiar everyday dishes. Initially, 24 families attended the cooking classes at the Kattegatcentre, where they were introduced to both mussels and the three types of seaweed that are to be…

  Continue Reading

 • WIN@Sea addresses 65 out of the UN’s 169 sustainable development goals.

  WIN@Sea addresses 65 out of the UN’s 169 sustainable development goals.

  During an inspiring workshop in Roskilde on October 5th, 2023, Dorothy Denkel and her research group from Bergen University, along with 6 representatives from WIN@Sea and our advisory board, went through all of the UN’s 169 sustainable development goals. The exercise aimed to identify the sustainable development goals that WIN@Sea addresses – one way or…

  Continue Reading

 • WIN@Sea at Klintholm Food & Market by Klintholm Harbor

  WIN@Sea at Klintholm Food & Market by Klintholm Harbor

  A cozy little street food market opens every weekend during the summer at Klintholm Harbor. It is a great place to meet many people – both locals, tourists, and sailors are passing by. Therefore, it is an ideal spot to talk about the visions and activities in the WIN@Sea project while serving delicious dishes of…

  Continue Reading

 • First cultivation trial with the red algae called dulse finalized with success

  First cultivation trial with the red algae called dulse finalized with success

  DTU Aqua is going to cultivate dulse and sugar kelp at different water depths at Kriegers Flak to examine the interaction between seaweed species as well as the length of the seedlings at the time of deployment. Therefore, in the seaweed hatchery of DTU, ropes inoculated with microscopic dulse spores (see Image 1) have slowly…

  Continue Reading

 • Permission for seaweed cultivation successfully completed

  Permission for seaweed cultivation successfully completed

  In the WIN@sea project, we are investigating the possibility of cultivating various species of seaweed in the offshore wind farm at Kriegers Flak. And now, we have obtained the permit from the Danish Coastal Authority! This means that we are now allowed to establish a pilot-scale cultivation facility within Kriegers Flak wind farm. The facility…

  Continue Reading

 • A bouy has been put out at Kriegers Flak to collect mussel spat

  A bouy has been put out at Kriegers Flak to collect mussel spat

  In the WIN@sea project, we are investigating the possibility of cultivating different species of seaweed in the Kriegers Flak offshore wind farm, and we are also examining the feasibility of cultivating blue mussels in the area. Therefore, we are working on collecting mussel spat, which is the tiny larvae of blue mussels. Mussels are reproduce…

  Continue Reading

 • Measurement of biodiversity using environmental DNA method

  Measurement of biodiversity using environmental DNA method

  One of the activities in the WIN@sea project is to investigate the biodiversity in the wind turbine park at Kriegers Flak. In this case it is done using a special technique called environmental DNA (eDNA). In June, AURORA, Aarhus University’s research ship, sailed through Kriegers Flak wind turbine park on its way home from ”Folkemødet”…

  Continue Reading

 • Underwater robot mapping biodiversity

  Underwater robot mapping biodiversity

  In mid-June, researchers from Aarhus University conducted studies at Kriegers Flak offshore wind farm using Aarhus University’s motorboat called Niisa. The purpose of the trip was to investigate the plant and animal life on three wind turbine foundations – from the water surface to the bottom – not only on the foundations themselves but also…

  Continue Reading

 • A strong focus on risk assessment

  A strong focus on risk assessment

  One of the tasks in the WIN@sea project is to explore how offshore wind farms can be combined with aquaculture. When working at sea with heavy equipment, wind, and waves, there is an extra focus on safety. Currently, the work that participants in the WIN@sea project will do in the wind farm at Kriegers Flak…

  Continue Reading

 • First meeting of the stakeholder group

  First meeting of the stakeholder group

  With the WIN@sea project, it is the first time production of fossil-free energy in an offshore wind farm is combined with following; aquaculture production of food in the form of seaweed and mussels, mapping of biodiversity differences at the wind turbine foundations and in the area surrounding the turbines, as well as environmental monitoring. The…

  Continue Reading

 • Initiation of a unique collaboration

  Initiation of a unique collaboration

  The WIN@sea project lasts for 4 years, and in the early summer of 2023, the first research – and development activities begin at Vattenfall’s offshore wind farm at Kriegers Flak. In March, project participants were therefore gathered at Vattenfall’s facility at Klintholm Harbor on the island of Møn. From here the wind turbines in the…

  Continue Reading

 • Hav-kokkeskoler for familier på kattegatcentret i Grenå

  Hav-kokkeskoler for familier på kattegatcentret i Grenå

  I september slog Kattegatcentret dørene op for et nyt koncept kaldet ”Hav-kokkeskoler for familier”, hvor fokus er at lære familier, hvordan man kan anvende tang og muslinger i lækre og velkendte dagligretter. I første omgang var 24 familier på havkokkeskole i Kattegatcentret, hvor de stiftede bekendtskaber med både muslinger og de tre tangarter: sukkertang, søsalat…

  Continue Reading

 • WIN@sea adresserer 65 ud af FN’s 169 bæredygtighedsmål

  WIN@sea adresserer 65 ud af FN’s 169 bæredygtighedsmål

  Ved en inspirerende workshop i Roskilde d.5.10.2023, styrede Dorothy Denkel og hendes forskningsgruppe fra Bergen Universitet, 6 repræsentanter for WIN@sea og vores advisory board igennem alle FN’s 169 bæredygtighedsmål. Øvelsen gik ud på at identificere de bæredygtighedsmål, som WIN@sea på en eller anden måde adresserer, og dernæst undersøge, hvordan vi kan måle vores indsats indenfor…

  Continue Reading

 • WIN@sea på Klintholm Mad & Marked ved Klintholm Havn

  WIN@sea på Klintholm Mad & Marked ved Klintholm Havn

  På Klintholm Havn åbner et lille hyggeligt Street Food Marked hver weekend i sommeren. Det er et godt sted at møde mange mennesker – både lokale, turister og sejlere, der lægger vejen omkring Møn. Derfor er det et oplagt sted at fortælle om WIN@sea projektets visioner og aktiviteter – mens der serveres lækre smagsprøver på…

  Continue Reading

 • Klar til start……… første dyrkningsforsøg med rødalgen afsluttet med succes

  Klar til start……… første dyrkningsforsøg med rødalgen afsluttet med succes

  DTU aqua skal dyrke søl og sukkertang på Kriegers Flak i forskellige vanddybder for at belyse interaktionen mellem tangart, samt spirens længde ved udsætningstidspunktet. Derfor har reb podet med mikroskopiske søl (se billede 1) sporer siden starten af året spiret langsomt til små røde søl (se billede 2) i DTU´s tang-klækkeri. I løbet af spiringen…

  Continue Reading

 • Tilladelse til tangdyrkning i hus!

  Tilladelse til tangdyrkning i hus!

  I WIN@sea projektet skal vi undersøge, om det er muligt at dyrke forskellige arter af tang i vindmølleparken på Kriegers Flak. Og nu har vi fået tilladelsen fra Kystdirektoratet i hus! Det betyder, at vi nu må etablere et pilot-skala dyrkningsanlæg i Kriegers Flak Vindmøllepark. Anlægget skal ligge i parkens syd-vestlig hjørne. Dimensionerne på området…

  Continue Reading

 • Får vi spat?

  Får vi spat?

  I WIN@sea projektet skal vi undersøge, om det er muligt at dyrke forskellige arter af tang i vindmølleparken på Kriegers Flak, og vi skal også undersøge, om der kan dyrkes blåmuslinger i området. Derfor arbejder vi på at få indsamlet muslingespat, som man kalder de bittesmå blåmuslingelarver. Muslingeyngel kaldes også for muslinge-spat. Muslinger formerer sig ved,…

  Continue Reading

 • Biodiversitet målt med miljø DNA metode

  Biodiversitet målt med miljø DNA metode

  En af aktiviteterne i WIN@sea projektet, er at undersøge biodiversiteten i vindmølleparken på Kriegers Flak. Det gøres blandt andet ved hjælp af en særlig metode kaldet miljøDNA. I juni sejlede AURORA, Aarhus Universitets forskningsskib, igennem vindmølleparken på Kriegers Flak på vej hjem fra Folkemøde på Bornholm. Missionen gik ud på at tage vandprøver til analyse…

  Continue Reading