Nyheder

Først i november blev ankre og afmærkningsbøjer til tanganlægget på Kriegers Flak lagt ud – på trods af efterårsvejr med regn, blæst og bølger. Et team fra Danmarks Tekniske Universitet  (DTU), Carapax, Kerteminde Seafarm og Aarhus Universitet (AU) påmønstrede skibet Søløven i Køge Havn tirsdag i uge 44,. Fire store gule farvandsbøjer med hver 3 […]

I september slog Kattegatcentret dørene op for et nyt koncept kaldet ”Hav-kokkeskoler for familier”, hvor fokus er at lære familier, hvordan man kan anvende tang og muslinger i lækre og velkendte dagligretter. I første omgang var 24 familier på havkokkeskole i Kattegatcentret, hvor de stiftede bekendtskaber med både muslinger og de tre tangarter: sukkertang, søsalat […]

Ved en inspirerende workshop i Roskilde d.5.10.2023, styrede Dorothy Denkel og hendes forskningsgruppe fra Bergen Universitet, 6 repræsentanter for WIN@sea og vores advisory board igennem alle FN’s 169 bæredygtighedsmål. Øvelsen gik ud på at identificere de bæredygtighedsmål, som WIN@sea på en eller anden måde adresserer, og dernæst undersøge, hvordan vi kan måle vores indsats indenfor […]

På Klintholm Havn åbner et lille hyggeligt Street Food Marked hver weekend i sommeren. Det er et godt sted at møde mange mennesker – både lokale, turister og sejlere, der lægger vejen omkring Møn. Derfor er det et oplagt sted at fortælle om WIN@sea projektets visioner og aktiviteter – mens der serveres lækre smagsprøver på […]

DTU aqua skal dyrke søl og sukkertang på Kriegers Flak i forskellige vanddybder for at belyse interaktionen mellem tangart, samt spirens længde ved udsætningstidspunktet. Derfor har reb podet med mikroskopiske søl (se billede 1) sporer siden starten af året spiret langsomt til små røde søl (se billede 2) i DTU´s tang-klækkeri. I løbet af spiringen […]

Tilladelse til tangdyrkning i hus!

I WIN@sea projektet skal vi undersøge, om det er muligt at dyrke forskellige arter af tang i vindmølleparken på Kriegers Flak. Og nu har vi fået tilladelsen fra Kystdirektoratet i hus! Det betyder, at vi nu må etablere et pilot-skala dyrkningsanlæg i Kriegers Flak Vindmøllepark. Anlægget skal ligge i parkens syd-vestlig hjørne. Dimensionerne på området […]

Får vi spat?

I WIN@sea projektet skal vi undersøge, om det er muligt at dyrke forskellige arter af tang i vindmølleparken på Kriegers Flak, og vi skal også undersøge, om der kan dyrkes blåmuslinger i området. Derfor arbejder vi på at få indsamlet muslingespat, som man kalder de bittesmå blåmuslingelarver. Muslingeyngel kaldes også for muslinge-spat. Muslinger formerer sig ved, […]

En af aktiviteterne i WIN@sea projektet, er at undersøge biodiversiteten i vindmølleparken på Kriegers Flak. Det gøres blandt andet ved hjælp af en særlig metode kaldet miljøDNA. I juni sejlede AURORA, Aarhus Universitets forskningsskib, igennem vindmølleparken på Kriegers Flak på vej hjem fra Folkemøde på Bornholm. Missionen gik ud på at tage vandprøver til analyse […]

I midten af juni foretog forskere fra Aarhus Universitet undersøgelser på vindmølleparken på Kriegers Flak med Aarhus Universitets motorbåd Niisa. Formålet med turen var at undersøge plante- og dyreliv på tre vindmøllefundamenter – fra vandoverfladen til bunden – og ikke kun på selve fundamenterne men også på de sten, der ligger for foden af fundamenterne […]

Opstart af unikt samarbejde

WIN@sea projektet varer i 4 år, og i forsommeren 2023 starter de første forsknings- og udviklingsaktiviteter i Vattenfalls havmøllepark ved Kriegers Flak. I marts var en del af projektdeltagerne derfor samlet hos Vattenfall på Klintholm Havn på Møn. Det er herfra havmøllerne på den danske del af Kriegers Flak Havmøllepark serviceres. I forbindelse med mødet […]

Første møde i følgegruppe 

Med WIN@sea projektet er det første gang produktionen af fossilfri energi i en havmøllepark kombineres med akvakulturproduktion af fødevarer i form af tang og muslinger, kortlægning af forskelle i biodiversitet i forbindelse med havmøllefundamenterne og i området omkring møllerne og miljøovervågning. Projektets resultater kan få stor betydning for, hvordan havet omkring Danmark forvaltes i fremtiden. For […]