OLAMUR – et EU-støttet multi-use projekt

Multi-brug på havet i stor skala

WIN@sea er en del af det store EU-støttede projekt OLAMUR.

OLAMUR er en forkortelse for Offshore Low-trophic Aquaculture in Multi-Use Scenario Realisation, og projektet handler blandt andet om at undersøge mulighederne for at kombinere produktion af tang og muslinger med produktion af vedvarende energi i havmølleparker. Formålet er at anvende det samme havområde til flere forskellige formål – et koncept som kaldes multi-brug eller multi-use, som bidrager til at pladsen til havs udnyttes bedst muligt.

I OLAMUR projektet arbejder 25 partnere fra europæiske forskningsinstitutioner og virksomheder sammen, og omdrejningspunktet for det omfattende samarbejde er tre pilotprojekter. WIN@sea projektet er det danske pilotprojekt, og derudover er der et tysk projekt nær øen Helgoland, samt et projekt i forbindelse med et dambrug, der producerer regnbueørreder i Estland.

Finansiering af OLAMUR-projektet – 8,2 mio. EURO over fire år – kommer fra EU’s Horizon Missions Lighthouse-projekt.

Læs mere om OLAMUR her.