WIN@sea adresserer 65 ud af FN’s 169 bæredygtighedsmål

Ved en inspirerende workshop i Roskilde d.5.10.2023, styrede Dorothy Denkel og hendes forskningsgruppe fra Bergen Universitet, 6 repræsentanter for WIN@sea og vores advisory board igennem alle FN’s 169 bæredygtighedsmål. Øvelsen gik ud på at identificere de bæredygtighedsmål, som WIN@sea på en eller anden måde adresserer, og dernæst undersøge, hvordan vi kan måle vores indsats indenfor hvert delmål.

WIN@sea adresserer særligt mål indenfor kategorierne: Stop Sult (2), kvalitetsuddannelse (4), rent vand og sanitet (6), bæredygtig energi (7), anstændige jobs og økonomisk vækst (8), industri innovation og infrastruktur (9), mindre ulighed (10), ansvarligt forbrug og produktion (12) – og også indenfor klimaindsats (13) og livet i havet (14). Indenfor de sidste to kategorier, er der overraskende nok bare ikke mange relevante indikatorer – hvilket kan gøre det mindre synligt i hvor høj grad marine multi-use projekter bidraget til at løse kriser, der handler om klima og havmiljø. Behovet for nye, relevante indikatorer indenfor vigtige mål, vil Dorothy og hendes gruppe bringe op i FN.

WIN@sea udgør den danske pilot-case i EU-projektet OLAMUR, og både den tyske og estiske pilot-case skal snart igennem den samme øvelse.