Undervandsrobot kortlægger biodiversitet

I midten af juni foretog forskere fra Aarhus Universitet undersøgelser på vindmølleparken på Kriegers Flak med Aarhus Universitets motorbåd Niisa. Formålet med turen var at undersøge plante- og dyreliv på tre vindmøllefundamenter – fra vandoverfladen til bunden – og ikke kun på selve fundamenterne men også på de sten, der ligger for foden af fundamenterne som beskyttelse mod erosion, og videre ud på den omkringliggende havbund i 100 meters afstand fra de enkelte fundamenter.

Undersøgelsen på vindmøllefundamenterne og den naturlige havbund blev gennemført med en såkaldt ROV, Remotely Operated Vehicle. Det er en undervandrobot, som kan styres fra et skib og filme og tage prøver under vandoverfladen.

Tangplanter, fisk, muslinger og andet dyreliv blev filmet både på sydsiden af fundamenterne, hvor der er mest sol, på nordsiden, hvor der er mest skygge, og på vestsiden. Der blev også tager prøver af biologien på fundamenterne til e-DNA analyse.

Den samme type undersøgelser blev også lavet på tre naturlige stenrev i området.

Umiddelbart kunne vi se, at der var mange blåmuslinger, men både prøver og film skal nu analyseres for at få mere viden om områdets biodiversitet – og for at sammenligne biodiversiteten på naturlige rev og på kunstige substrater.