Tilladelse til tangdyrkning i hus!

I WIN@sea projektet skal vi undersøge, om det er muligt at dyrke forskellige arter af tang i vindmølleparken på Kriegers Flak. Og nu har vi fået tilladelsen fra Kystdirektoratet i hus!

Det betyder, at vi nu må etablere et pilot-skala dyrkningsanlæg i Kriegers Flak Vindmøllepark.

Anlægget skal ligge i parkens syd-vestlig hjørne. Dimensionerne på området bliver 250 *700 m afmærket med fire store gule farvandsbøjer med lys i hvert hjørne. Anlægget bliver angivet i søkort og kommunikeret via alle lovpligtige kanaler til søfarende.

Selve tangdyrkningsanlægget kommer til at bestå af fire hovedliner forbundet i serie, og forankret til havbunden med fem skrueankre.

Nu afventer vi at få al materiel i hus, skibslejlighed og ikke mindst – godt og stille vejr!

Målet er at få etableret anlægget, så det er klar, når tangspirerne skal i vandet midt i oktober.