Stort fokus på risikovurdering

En af de opgaver, der arbejdes med i WIN@sea projektet, er at se på, hvordan havmølleparker kan kombineres med akvakultur, og når man arbejder til havs med tungt grej, vind og bølgegang, er der ekstra fokus på sikkerhed. I øjeblikket planlægges det arbejde, deltagerne i WIN@sea projektet skal lave i havmølleparken på Kriegers Flak, og det foregår i tæt samarbejde mellem Kerteminde Seafarm, forskerne fra Aarhus Universitet og DTU Aqua og Vattenfalls eksperter i arbejdssikkerhed og miljø. De planlagte aktiviteter beskrives i detaljer, og alle arbejdsgange gennemgås minutiøst for at 1) beskrive arbejdet, 2) vurdere risici, 3) vurdere sandsynlighed og 4) finde ud af hvordan arbejdsgange kan ændres, så risikoen for at komme til skade minimeres.  

Som man kan se i denne video, der handler om at lave en sandwich med peanutbutter og syltetøj, er det meget sværere at lave en præcis arbejdsbeskrivelse, end man skulle tro :-): https://www.youtube.com/watch?v=Ct-lOOUqmyY