Opstart af unikt samarbejde

WIN@sea projektet varer i 4 år, og i forsommeren 2023 starter de første forsknings- og udviklingsaktiviteter i Vattenfalls havmøllepark ved Kriegers Flak. I marts var en del af projektdeltagerne derfor samlet hos Vattenfall på Klintholm Havn på Møn. Det er herfra havmøllerne på den danske del af Kriegers Flak Havmøllepark serviceres. I forbindelse med mødet blev det første års aktiviteter gennemgået og arbejdet med at risikovurdere aktiviteterne i projektet blev startet op.