Klar til start……… første dyrkningsforsøg med rødalgen afsluttet med succes

DTU aqua skal dyrke søl og sukkertang på Kriegers Flak i forskellige vanddybder for at belyse interaktionen mellem tangart, samt spirens længde ved udsætningstidspunktet.

Derfor har reb podet med mikroskopiske søl (se billede 1) sporer siden starten af året spiret langsomt til små røde søl (se billede 2) i DTU´s tang-klækkeri. I løbet af spiringen har vi gradvist sænket havvandets saltholdighed i tankene, hvor rebene holdes. Det gør vi for at spirerne langsomt kan vænne sig til den lave saltholdighed i vandet ved Kriegers Flak (8-9 promille). Det ser stadig positivt ud, da sølen fortsat vokser i det svage lys i vores spiringstanke. Det bliver spændende at se, hvordan de vokser under naturlige lysforhold ud i vindmølleparken, Kriegers Flak.

Vi har produceret søl-spirer på reb med to længder, som er klar til udsætning, som en del af projektet WIN@Sea.