Første møde i følgegruppe 

Med WIN@sea projektet er det første gang produktionen af fossilfri energi i en havmøllepark kombineres med akvakulturproduktion af fødevarer i form af tang og muslinger, kortlægning af forskelle i biodiversitet i forbindelse med havmøllefundamenterne og i området omkring møllerne og miljøovervågning. Projektets resultater kan få stor betydning for, hvordan havet omkring Danmark forvaltes i fremtiden. For at sikre, at alle der har interesse i havet, får adgang til projektets resultater, men også får mulighed for at bidrage med viden og synspunkter, er der nedsat et såkaldt Advisory Board, eller følgegruppe, som involveres i WIN@sea projektet.  

WIN@sea projektets følgegruppe omfatter følgende interessenter. Følgegruppen er åben for nye deltagere.

 • Energistyrelsen, Christine Schultz Yde Eriksen
 • Miljøstyrelsen, Morten Brozek
 • Søfartsstyrelsen, Liv Lindhardt Frandsen
 • Kystdirektoratet, Anne Villadsgaard
 • Danmarks Naturfredningsforening, Henning Mørk Jørgensen
 • Fiskeristyrelsen, Thomas Bjerre Larsen
 • Danmarks Fiskeriforening, Henrik Lund
 • Tænketanken HAV, Mathilde Højrup
 • FOGA, Bo Fyhring Sørensen
 • North Sea Farmers, Eef Brouwers
 • Green Power Denmark, Kristine van het Erve Grunnet
 • Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, David Lange
 • Vordingborg Kommune, Beth Søeborg Lundholm
 • Havhøst, Joakim Hjerl