Får vi spat?

I WIN@sea projektet skal vi undersøge, om det er muligt at dyrke forskellige arter af tang i vindmølleparken på Kriegers Flak, og vi skal også undersøge, om der kan dyrkes blåmuslinger i området. Derfor arbejder vi på at få indsamlet muslingespat, som man kalder de bittesmå blåmuslingelarver.

Muslingeyngel kaldes også for muslinge-spat. Muslinger formerer sig ved, at hunner og hanner gyder – altså frigiver deres æg og sæd til vandet – når vandtemperaturen når op på ca. 10 grader. Det starter typisk i april/maj, og gydningen fortsætter helt hen i august. Æggene befrugtes i vandet, og bliver til små svømmende muslingelarver. Muslingelarver sætter sig på overflader, hvor de kan få godt fat, og derfor har man indenfor muslingeproduktion udviklet nogle særlige flettede bånd med en ru overflade – eller bændler, som egner sig godt til at fange muslingeyngel.

I juni har vi udsat en bøje i vindmølleparken med et 3 meter langt flettet bændel på 5 centimeter bredde. Bændlet hænger under bøjen, 1-4 meter under vandoverfladen. Med bændlet håber vi at fange muslingespat, og vi har en forventning til, at det vil lykkes, for der vokser blåmuslinger i området naturligt – både på stenrev og på vindmøllefundamenterne.