Bøjer og ankre til tanganlæg på plads på Kriegers Flak

Først i november blev ankre og afmærkningsbøjer til tanganlægget på Kriegers Flak lagt ud – på trods af efterårsvejr med regn, blæst og bølger. Et team fra Danmarks Tekniske Universitet  (DTU), Carapax, Kerteminde Seafarm og Aarhus Universitet (AU) påmønstrede skibet Søløven i Køge Havn tirsdag i uge 44,. Fire store gule farvandsbøjer med hver 3 ton betonankre, to mindre sideafmærkninger, et 6 m høj boretårn til skrueankre og skureankre med plader i tre dimensioner blev læsset ombord fra kajen. Og mens det blev ved med at regne og blæse, fik teamet styr på det hydrauliksystem, der skulle bore skrueankrene 3 m ned i havbunden. Onsdag morgen ved solopgang ankom Søløven til positionen på Kriegers Flak og med sol, fladt vand og stille vind, blev de fire store hjørnebøjer lagt ud. Boretårnet blev gjort klar og det første anker blev boret på plads. Desværre tog både bølger og blæst til hen over dagen, og det blev umuligt at skrue flere ankre i havbunden. Derfor blev de sidste 4 ankre lagt som 3 ton betonklodser af Søløven’s besætning fredag, hvor vejret igen var nogenlunde.

Næste skridt er, at Kerteminde Seafarm etablerer de fire langliner á hver 100 m mellem de fem ankre i anlægget, når vejret tillader det. Så er anlægget klar til at Kerteminde Seafarm, AU og DTU sætter liner med tre arter af tang ud: Sukkertang (Saccharina latisima), søsalat (Ulva) og søl (Palmaria palmata).

Skibet er ladet med gule bøjer og store tunge ankre

Tool box møde før borearbejdet begynder

Boretårnet samles

Boretårnet sænkes ned

Første (og eneste) skrueanker er på plads. I baggrunden ses en af de fire gule hjørnebøjer.

Den første store gule hjørnebøje er lagt ud fra Søløven.