Biodiversitet målt med miljø DNA metode

En af aktiviteterne i WIN@sea projektet, er at undersøge biodiversiteten i vindmølleparken på Kriegers Flak. Det gøres blandt andet ved hjælp af en særlig metode kaldet miljøDNA.

I juni sejlede AURORA, Aarhus Universitets forskningsskib, igennem vindmølleparken på Kriegers Flak på vej hjem fra Folkemøde på Bornholm. Missionen gik ud på at tage vandprøver til analyse af eDNA. Analyserne skal supplere de undersøgelser, der blev lavet i parken ugen forinden, hvor blev lavet video og prøvetagning af biomasse fra både vindmøllefundamenter og stenrev i området.  

EDNA – environmental DNA eller miljøDNA – er en metode, der bl.a. kan bruges til at undersøge, hvilke arter, der findes i et bestemt havområde. Metoden bruges også i den nationale miljøovervågning, og kan bruges til at finde bestemte arter – fx truede arter, eller invasive arter, men den kan også bruges til at give et indblik i biodiversiteten i et område. 

Vandprøverne til eDNA analyse bliver taget med en særlig vandhenter, der sænkes ned fra skibet og henter vand fra bestemte dybder. Herefter bliver vandet filtreret gennem meget fine filtre, som derefter analyseres i laboratoriet. Det er meget vigtigt at bruge handsker under arbejdet, så prøverne ikke forurenes med DNA fra omgivelserne, eller fra dem, der arbejder med prøverne. Her er Karolina i gang med at tage vandprøver fra en vandhenter ombord på AURORA.